•  
 • Home >> Free Data Online >> Content
 • Title Provincial Boundary
  Type zip
  Format Shape
  Date 01/14/2002
  Place
  Languages English
  Source Digital Map Database of China
  Description At present the country has 4 municipalities of Beijing , Tianjin, Shanghai and Chongqing; 23 provinces of Hebei, Shanxi, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong,Henan, Hubei, Hunan, Guangdong, Hainan, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai, and Taiwan; 6 autonomous regions of Nei Mongol, Guangxi, Xizang, Ningxia, Xinjiang; Macau and Hongkong Special Administrative Region.
  Content Fields: Prov-id, Code, Name, Pyname, Capname, Pycapname, Topicname
  Contact
  URL
  File Name Province.shp.zip
  Contributor Chenlu Hou
  Last Update 2002-01-14
  Email: office@chinadatacenter.net